Μητροπολίτης Μπουρούντι & Ρουάντας Ιννοκέντιος

Ι. Μητρόπολη Μπουρούντι & Ρουάντας

Patriarchal visit to Rwanda

Dear Friends of Mission, We continually praise and give thanks to God for blessing the Orthodox Church of Rwanda with the recent visit of His

Burundi

Insurmountable difficulties

Ten out of the eighteen parish communities that we had have been closed due to the fact that we did not have the plots required and, in general, we did not meet the new standards. Naturally, we are very concerned about the souls we have baptized, since we cannot have them gathered…

Burundi

The harvest is plentiful, but the workers are few…

Επούλωση, αγάπη: λέξεις, που εύκολα λέγονται, καλά ακούγονται, όμως η μετουσίωσή τους σε πράξη είναι πολύ δύσκολη. Κοντά στις πληγές, η φτώχεια, η ανέχεια, οι δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν χωρίς τη στοιχειώδη ιατρική περίθαλψη, χωρίς οργανωμένη εκπαίδευση, τους καθιστούν αδύναμους να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους και προσβλέπουν σ’ εμάς ως στήριγμά τους και ψυχικό αποκούμπι τους. Διψούν να γνωρίσουν την Ορθοδοξία, να βαπτιστούν, να αναγεννηθούν. Κι εμείς δεν τους το αρνούμαστε…

Burundi

Keeping the light burning

Η αποστολή και το όραμά μας είναι να μεταδώσουμε το φως της Ορθοδοξίας στο Μπουρούντι και τη Ρουάντα, που φαίνεται να έχουν λαμπρό μέλλον. Την αγάπη, τη φιλοξενία, την εκπαίδευση που έλαβα από εσάς, τον ελληνικό λαό, ενώ ήμουν φοιτητής, αυτά προσπαθώ να προσφέρω. Κύρια δραστηριότητά μας είναι η διάδοση της Ορθόδοξης πίστης, που είναι η μόνη αληθινή…

Burundi

Two years of missionary ministry in Burundi & Rwanda

Both Burundi and Rwanda – even more in Rwanda – embraced Orthodoxy with great love. Simple-hearted people, however, despite their simple-heartedness, their questions about the teachings of our Church are anything but simplistic…

An unforgettable summer in Burundi and Rwanda

When a child is born into the world, everybody leans affectionately over it with an abundance of love and care and wants to know everything about it. We feel that our brothers from Greece care the same way about the relatively early steps taken by the Orthodox Church in Rwanda and Burundi…

Burundi

Burundi-Rwanda: Twilight of war, dawn of peace

Our material help in these hard times is little, but they understand our care and concern for them as well as our love, whose perfect example is the benefactor of the whole world, God, Whom they long to meet.